a. Module ALGEMEEN

- programmabesturing
- programmabeveiliging
- printgenerator
- schermlay-out
- meerdere bedrijven

Al deze onderdelen dienen om - in de regel éénmalig - het pakket te laten beantwoorden aan de specifieke vereisten voor uw bedrijf, zodat er als het ware sprake is van maatprogrammatuur
Speciale aandacht is besteed aan een absoluut waterdichte beveiliging, zodat het onbevoegden volstrekt onmogelijk is in de afgeschermde verwerkingen te komen.

.b. Module FINANCIEEL

- debiteurenadministratie
- crediteurenadministratie
- grootboek
- dagboeken

Bij deze module is onder meer rekening gehouden met budgetten en kostenplaatsen. De verslaglegging is uitermate veelzijdig, zodat er financiële overzichten op ieder denkbaar niveau beschikbaar zijn.